You are here:      Home AAHCH Publicaties
Publicaties

Onder deze tab kan je diverse artikelen vinden die in de Western Horse World hebben gestaan.
Hieronder kunt u de eerste regels van het artikel lezen, klikt u op 'lees meer' dan opent zich het complete artikel.
De artikelen komen uit de Appaloosa Journal en zijn bewerkt door Christien Brouwer.

Mythen in de vachtkleurvererving bij Appaloosa's
Fokkers van Appaloosa's willen graag zekerheid dat het veulen de kleurrijke vacht van een Appaloosa heeft. Deze zekerheid wordt vergroot als één van de ouders homozygoot is voor het Appaloosa-gen, de aan/uit-schakelaar van de typische vachtpatronen. Er gaan vele verhalen de ronde over hoe een homozygote Appaloosa te herkennen zou zijn. Helaas zijn een aantal van die verhalen niet (geheel) waar. Twee Amerikanen, Gene Carr en Robert Lapp, ontkrachten een achttal mythen door hun bevindingen van tientallen jaren onderzoek naar de vererving van vachtkleuren bij Appaloosa's.
Lees meer...
 
Bruin en bruin is twee
In een vorig artikel is de genetische achtergrond voor de basiskleuren zwart (black), vos (chestnut) of bruin (bay) aan de orde gekomen. Simpel gesteld zijn alle paarden zwart of niet-zwart (vos). Zwarte paarden met een gen voor bruin worden bay. Voskleurige paarden worden nooit bay, omdat zij geen zwarte haren hebben die door het bruingen beïnvloed kunnen worden. Genetisch gezien hebben zwarte paarden altijd minimaal één gen voor zwart, dit gen wordt door genetici het Extension-gen genoemd en weergegeven door “E+”. Bruine paarden hebben minimaal één geen voor zwart en één gen voor bruin. Het gen voor bruin wordt Agouti genoemd en weergegeven met “AA”. Voskleurige paarden hebben altijd twee genen voor niet-zwart (“EeEe”) en kunnen één of zelfs twee genen voor bruin bezitten.
Lees meer...
 
Zwart, bruin of vos: vererving van de basiskleur bij Appaloosa’s
Alle paarden zijn zwart of vos. Dit zijn de twee mogelijke varianten van de basiskleur van het paard. Over deze basiskleur kan een scala van verdunners en verwitters hun werk doen, waardoor het grote kleurenpalet aan paarden ontstaat. Hoe zit dat nu genetisch in elkaar?
Alle paarden bezitten het gen voor zwart of niet-zwart. Bezit het paard twee allelen “niet-zwart” dan heeft het paard de voskleur als basis. Bezit het paard één of twee allelen “zwart” dan is het paard in basis zwart. Een voskleurig paard kan alleen een allel “niet-zwart” aan een nakomeling doorgeven. Wordt een voskleurige merrie door een voskleurige hengst gedekt, dan zal het veulen ook voskleurig zijn. Bij zwarte paarden is dit niet het geval. Aan de buitenkant van het paard is immers niet te zien of het één of twee allelen “zwart” bezit. Een zwart paard met twee allelen “zwart” zal altijd in basis zwarte nakomelingen brengen. Dit zwarte ouderpaard geeft immers altijd een allel “zwart” door aan de nakomeling. En één allel voor “zwart” geeft al een zwart paard. Een zwart ouderpaard met één allel voor “zwart” geeft aan de helft van de nakomelingen het allel “zwart” door en aan de andere helft het allel “niet-zwart”. Twee zwarte ouderpaarden kunnen dus een voskleurig veulen krijgen! Beide zwarte ouderpaarden hebben in dat geval hun “niet-zwart” allel doorgegeven, waardoor het veulen twee allelen voor “niet-zwart” bezit en dus een voskleurig paard wordt.
Lees meer...
 
De betekenis van het identificeren van het Appaloosa-gen

Fokkers van Appaloosa’s moeten altijd maar afwachten of hun merrie en de gekozen hengst de typische Appaloosa-kenmerken doorgeven aan hun nakomeling. Van groot belang is hierbij of de hengst en de merrie de dominante versie van het Appaloosa-gen in tweevoud of in enkelvoud bezit. De dominante versie (in de erfelijkheidsleer wordt dit een allel genoemd) zorgt er namelijk voor dat in het veulen de Appaloosa-kenmerken tot uiting zullen komen (mensenoog, gestreepte hoeven, gespikkelde huid rond ogen, neus en genitaliën). De recessieve versie van het Appaloosa-gen zorgt ervoor dat het veulen geen Appaloosa-kenmerken bezit, ook niet in verborgen vorm. Een paard met twee recessieve allelen van het Appaloosa-gen is een ware solid, en genetisch gezien geen Appaloosa. Aan de buitenkant van een paard, zeker als het nog jong is, is niet altijd met zekerheid te zeggen of het paard een ware solid is of toch Appaloosa-kenmerken vertoont. Ongeacht de kleur willen fokkers graag verder fokken met paarden met een fraaie bouw, uit een goede bloedlijn, of met een indrukwekkende wedstrijdcarrière. Voor deze fokkers zou het een uitkomst zijn als hun “solid” getest kan worden op het Appaloosa-gen.

Lees meer...